Waardplanten ToBRFV

De Tobamovirussen TMV en ToMV hebben een grote waardplantenreeks, maar hoe zit dat nu bij ToBRFV? Heeft die net als de andere ook een grote waardreeks? Omdat het virus pas recent is ontdekt, is nog niet alles bekend. Echter de gebruikelijke planten zoals tabaksplanten (als toetsplant), andere groentengewassen van de Solanaceae en Petunia zijn onderzocht of deze symptomen danwel drager van het virus zouden kunnen zijn.

Tabaksplanten laten in meer of mindere mate symptomen zien. Wanneer plantsap wordt gecontroleerd op bijvoorbeeld Nicotiana tabaci cv occidentalis, laat deze vlekkerigheid of mottling zien. N.benthamiana vertoont necrotische plekjes 4 tot 7 dagen na infectie waarna de gehele plant in elkaar kan zakken.

Paprika is ook gevoelig voor dit virus maar laat geen symptomen zien; dat wil zeggen, natoetsing met Elisa gaven positieve uitslagen. Bij Petunia en Solanum nigrum (zwarte nachtschade) is dat identiek; geen symptomen, maar wel een positieve Elisa. Symptoomloze planten zijn daarom des te gevaarlijker, ze kunnen het virus overdragen naar de gevoelige tomaat.

Aubergine, aardappel en Datura zijn ook geïnfecteerd maar lijken niet vatbaar te zijn; dat wil zeggen: geen symptomen en kan ook niet worden aangetoond in de Elisa.

Naarmate er meer soorten worden getoetst, zullen we meer te weten komen of er nog meer planten aan de lijst moeten worden toegevoegd. De lijst voor tomatenmozaïekvirus is eveneens verder uitgebreid naar vele bloemgewassen.

Er is recent een rapport van de WUR gepubliceerd waarbij datzelfde onderzoek is aangehaald. Daar wordt verder ingegaan op de hygiene en zaadgezondheid met betrekking tot ToBRFV:

https://www.tuinbouwalert.nl/content/docs/Dossiers/ToBRFV/190323_15138.32_Rapport_WUR_Consultancy_verslag_ToBRFV.pdf

Helpt ultrasonificatie voor bestrijding virus?

Subtitel: Helpt schreeuwen tegen plantenvirussen, en dan specifiek ToBRFV?

Wat is er te doen tegen Tomato Brown Rugose Fruit virus (ToBRFV). In een recente advertentie zag ik een reclame getiteld “STOP ToBRFV”. Dat triggerde me om eens wat dieper in de materie te duiken. Helpt ultrasound of geluid tegen virussen? En dan wel plantenvirussen te verstaan. Plantenvirussen zijn nou eenmaal wat hardnekkiger te doden dan humaan virussen.

ToBRFV behoort tot de groep Tobamo virussen. Daar valt naast Tabaks mozaiek virus (TMV) ook Tomaten mozaiek virus (ToMV) onder. En er zijn er nog meer. Tobamo virussen TMV en ToMV hebben een grote waardplantenreeks, dat wil zeggen tasten vele plantensoorten aan. De eerste golf van tobamovirussen dateert uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. TMV is een van de redenen dat er in Nederland geen tabaksteelt meer te vinden is. Ook de tomaten kregen er behoorlijk last van. De huidige rassen tomaat en paprika zijn resistent gemaakt tegen deze virussen. Bij paprika helpt dat ook tegen ToBRFV, bij tomaat helaas niet. Er wordt gewerkt naar resistentie maar dat duurt nog even voor de eerste rassen op de markt zijn. Sinds November 2019, is het virus op de quarantaine lijst geplaatst met het doel deze uit te roeien. Maar hoe doe je dat?

Elke suggestie om virus te kunnen af doden is daarom een welkom idee. Dus reden om uit te zoeken of ultrasound helpt virus te doden. Via de website heb ik de studie gevonden waarop deze bewering gebaseerd was. Het ging over caviatie. Daarin werd een referentie gemaakt naar een onderzoek gedaan in 1951. Die dus ook opgezocht. Via geluidsgolven en met voldoende energie is destijds geconstateerd dat Tabaksmozaiekvirus in stukjes werd opgedeeld. Dat vergde een blootstelling van 3,5 min bij 7Mc waarbij de temperatuur opliep tot 65°C. Inoculatie leidde tot een significante reductie van infectie. Een wat later onderzoek liet zien dat de stukjes nog steeds eenzelfde antiserum opleverde (1955). Of dat betekent dat het virus hersteld is, was met de kennis en de technieken van toen niet te achterhalen. Verder graven in de literatuur naar andere virussen, is er slechts naar 2 andere plantenvirussen gekeken: Turnip moziekvirus en Aardappel virus X. PVX bleek bij een lage dosering infectiever te zijn, terwijl beide virussen pas na 2.5 min bijna niet meer infectieus waren. Echt onomstotelijk bewijs dat virussen kapot gemaakt worden met ultrasound is er niet. De methode wordt op dit moment gebruikt in laboratoria om virussen los te krijgen uit cellen. En de techniek wordt toegepast in ziekenhuizen bij schoon maken van instrumenten. Nu blijft de vraag werkt het nu wel of niet voor ToBRFV?

Kort gezegd, we weten het niet. Het zou best kunnen zijn dat bij voldoende hoge dosering en voldoende blootstelling, ultrasoon geluid helpt. Bewijs is er echter nog niet. Bovendien zitten plantenvirusdeeltjes ín plantencellen; de cellen zijn wel kapot te krijgen, maar dat zou betekenen dat er juist meer virus in oplossing zit. Dat zou zelfs tot meer infectie kunnen leiden. Maar, er is een heel duidelijke maar, omdat de deeltjes dan in oplossing zijn, zijn ze daardoor wel makkelijker te bereiken voor desinfectiemiddelen. Ook ultrasound is helaas geen one-stop-shop. Aanvullende maatregelen zullen altijd genomen moeten worden.