Blog

Hygiene practices: plant viruses versus COVID-19

Based on the philosophy; avoiding plant disease is better than control, PQS develops best practices in horticulture with focus on hygiene. With the recent human virus outbreak of COVID-19, questions raise if the products used in the horticulture is doing its work for human viruses too. In this post, I would like to give insight of the differences between plant and human viruses but also how different disinfectants interact or may interact with viruses. Read more….


Waarplanten ToBRFV

De Tobamovirussen TMV en ToMV hebben een grote waardplantenreeks, maar hoe zit dat nu bij ToBRFV? Heeft die net als de andere ook een grote waardreeks? Omdat het virus pas recent is ontdekt, is nog niet alles bekend. Echter de gebruikelijke planten zoals tabaksplanten (als toetsplant), andere groentengewassen van de Solanaceae en Petunia zijn onderzocht of deze symptomen danwel drager van het virus zouden kunnen zijn. Lees meer…..

Petunia-ToMV
Petunia – ToMV

Helpt ultrasonificatie voor bestrijding virus?

Subtitel: Helpt schreeuwen tegen plantenvirussen, en dan specifiek ToBRFV?

Wat is er te doen tegen Tomato Brown Rugose Fruit virus (ToBRFV). In een recente advertentie zag ik een reclame getiteld “STOP ToBRFV”. Dat triggerde me om eens wat dieper in de materie te duiken. Helpt ultrasound of geluid tegen virussen? En dan wel plantenvirussen te verstaan. Plantenvirussen zijn nou eenmaal wat hardnekkiger te doden dan humaan virussen. Lees meer…..