Helpt ultrasonificatie voor bestrijding virus?

Subtitel: Helpt schreeuwen tegen plantenvirussen, en dan specifiek ToBRFV?

Wat is er te doen tegen Tomato Brown Rugose Fruit virus (ToBRFV). In een recente advertentie zag ik een reclame getiteld “STOP ToBRFV”. Dat triggerde me om eens wat dieper in de materie te duiken. Helpt ultrasound of geluid tegen virussen? En dan wel plantenvirussen te verstaan. Plantenvirussen zijn nou eenmaal wat hardnekkiger te doden dan humaan virussen.

ToBRFV behoort tot de groep Tobamo virussen. Daar valt naast Tabaks mozaiek virus (TMV) ook Tomaten mozaiek virus (ToMV) onder. En er zijn er nog meer. Tobamo virussen TMV en ToMV hebben een grote waardplantenreeks, dat wil zeggen tasten vele plantensoorten aan. De eerste golf van tobamovirussen dateert uit de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw. TMV is een van de redenen dat er in Nederland geen tabaksteelt meer te vinden is. Ook de tomaten kregen er behoorlijk last van. De huidige rassen tomaat en paprika zijn resistent gemaakt tegen deze virussen. Bij paprika helpt dat ook tegen ToBRFV, bij tomaat helaas niet. Er wordt gewerkt naar resistentie maar dat duurt nog even voor de eerste rassen op de markt zijn. Sinds November 2019, is het virus op de quarantaine lijst geplaatst met het doel deze uit te roeien. Maar hoe doe je dat?

Elke suggestie om virus te kunnen af doden is daarom een welkom idee. Dus reden om uit te zoeken of ultrasound helpt virus te doden. Via de website heb ik de studie gevonden waarop deze bewering gebaseerd was. Het ging over caviatie. Daarin werd een referentie gemaakt naar een onderzoek gedaan in 1951. Die dus ook opgezocht. Via geluidsgolven en met voldoende energie is destijds geconstateerd dat Tabaksmozaiekvirus in stukjes werd opgedeeld. Dat vergde een blootstelling van 3,5 min bij 7Mc waarbij de temperatuur opliep tot 65°C. Inoculatie leidde tot een significante reductie van infectie. Een wat later onderzoek liet zien dat de stukjes nog steeds eenzelfde antiserum opleverde (1955). Of dat betekent dat het virus hersteld is, was met de kennis en de technieken van toen niet te achterhalen. Verder graven in de literatuur naar andere virussen, is er slechts naar 2 andere plantenvirussen gekeken: Turnip moziekvirus en Aardappel virus X. PVX bleek bij een lage dosering infectiever te zijn, terwijl beide virussen pas na 2.5 min bijna niet meer infectieus waren. Echt onomstotelijk bewijs dat virussen kapot gemaakt worden met ultrasound is er niet. De methode wordt op dit moment gebruikt in laboratoria om virussen los te krijgen uit cellen. En de techniek wordt toegepast in ziekenhuizen bij schoon maken van instrumenten. Nu blijft de vraag werkt het nu wel of niet voor ToBRFV?

Kort gezegd, we weten het niet. Het zou best kunnen zijn dat bij voldoende hoge dosering en voldoende blootstelling, ultrasoon geluid helpt. Bewijs is er echter nog niet. Bovendien zitten plantenvirusdeeltjes ín plantencellen; de cellen zijn wel kapot te krijgen, maar dat zou betekenen dat er juist meer virus in oplossing zit. Dat zou zelfs tot meer infectie kunnen leiden. Maar, er is een heel duidelijke maar, omdat de deeltjes dan in oplossing zijn, zijn ze daardoor wel makkelijker te bereiken voor desinfectiemiddelen. Ook ultrasound is helaas geen one-stop-shop. Aanvullende maatregelen zullen altijd genomen moeten worden.

Plaats een reactie